durain-crispy-roll

ทองม้วนกรอบ รสทุเรียน

อร่อยมาก
AM002
    เวลาส่งของ:3-5 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

ทองม้วนกรอบ รสทุเรียน ตราอร่อยมาก

 ผลิตจากทองม้วน สูตรเด็ดที่ท้าให้ลอง ว่าอร่อยจริงๆ

มี 2 รสชาติ 

-ทุเรียน
-ดั้งเดิม

ขนาด 100 กรัม

ส่วนประกอบ
กะทิ 44.04%
แป้งข้าวจ้าว 22.02%
น้ำตาล 22.02%
งาดำ 5.87%
ไข่ไก่ 4.32%
เผือก 1.46%
เกลือ 0.25%

ไม่ใช้วัตุกันเสีย
Related Products